Taxi Hà Nội - Nội Bài 5 Chỗ

  27/10/2014    Lượt xem : 7601    Giá : 180.000đ

Taxi Hà Nội -> Nội Bài 180.000đ . Trọn Gói , An toàn ,Đúng hẹn . Xe mới , Sạch sẽ ,Có hoá đơn VAT cho khách cần

Taxi Nội Bài - Hà Nội 5 Chỗ

  27/10/2014    Lượt xem : 6767    Giá : 250.000đ

Taxi Nội Bài -> Hà Nội : 250.000đ Trọn Gói , An toàn và Đúng hẹn . Xe mới , Lái xe kinh nghiệm ,luôn An toàn

Taxi Hà Nội - Nội Bài xe 7 Chỗ

  27/10/2014    Lượt xem : 6302    Giá : 230.000đ

Taxi Hà Nội - sân bay Nội Bài : 230.000đ / 7 chỗ .TRọn gói , Xe mới , Sạch sẽ, Uy tín. Có hoá đơn VAT cho khách cần

Taxi Hà Nội - Nội Bài 5 Chỗ hai Chiều

  27/10/2014    Lượt xem : 4504    Giá : 450.000đ

Taxi Hà Nội đi Nội Bài , Hai chiều : 450.000đ , Miễn phí 1h chờ tại sân bay , Giá trọn gói . Xe mới , Sạch sẽ, An toàn, Uy tín và Đúng hẹn ,liên hệ tổng đài để có xe như ý

Taxi Nội Bài - Hà Nội 7 Chỗ

  15/06/2015    Lượt xem : 5492    Giá : 300.000đ

Taxi Đón Nội Bài - Hà Nội : 300.000đ /xe 7 chỗ . Giá tốt Trọn Gói , Xe mới , Sạch sẽ , Uy tín và Đúng hẹn . Có hoá đơn VAT cho khách cần

Taxi Hà Nội - Nội Bài 7 Chỗ đi hai Chiều

  26/10/2015    Lượt xem : 4707    Giá : 480.000đ

Taxi Hà Nội <= > Nội Bài , hai chiều xe 7 chỗ : 480.000đ , Miễn phí 1 giờ chờ tại sân bay . Xe mới , Sạch sẽ , Uy tín và Đúng hẹn , có hoá đơn VAT cho khách cần,liên hệ sớm để có giá Tốt Nhất

Taxi Hà Nội - Nội Bài 16 Chỗ

  01/06/2017    Lượt xem : 2590    Giá : 350.000đ

Taxi Hà Nội = > Nội Bài xe 16 Chỗ . Giá 350.000đ Trọn gói , Bao phí cầu đường , nhà ga .. Xe mới , Sạch sẽ , Uy tín và Đúng hẹn , có hoá đơn VAT cho khách cần

Taxi Nội Bài - Hà Nội 16 Chỗ

  01/06/2017    Lượt xem : 2221    Giá : 500.000đ

Taxi Hà Nội -> Nội Bài xe 16 Chỗ , giá : 500.000đ TRọn Gói ,bao phí cầu đường, Nhà ga , Bến bãi... Xe mới , Sạch sẽ, Uy tín và Đúng hẹn ,có hoá đơn VAT cho khách cần

Taxi Hà Nội - Nội Bài 16 Chỗ 2 Chiều

  01/06/2017    Lượt xem : 2305    Giá : 750.000đ

Taxi Hà nội < = > Nội Bài , Hai chiều xe 16 chỗ,Giá : 750.000đ Bao gồm 1h chờ tại Sân Bay, Phí cầu đường , Nhà ga , Bến bãi... Xe mới , Sạch sẽ, Uy tín và Trọn gói về tận nhà